Bulevar Arsenija Čarnojevića 166,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100
061 66 31 555

SISTEMI ZAŠTITE

Grafički procesori u mašinskoj viziji

MENI

Grafički procesori u mašinskoj viziji

Brzina kretanja proizvoda na fabričkoj traci je jedan od ograničavajućih faktora u smislu obrade slike, jer je potrebno uglavnom u jednom delu sekunde obraditi sliku. Prepoznavanje greške, obrada alfabeta putem OCR softvera i izvršne komande moraju se realizovati u ovako kratkom vremenu. Tu je neprocenjiva uloga grafičkih procesora proizvođača NVIDIA, koji služe za grafičku obradu slike i klasifikaciju putem mašinskog učenja.

Superiornost grafičkih procesora GPU u odnosu na CPU ogleda se u paralelizmu u obradi ulazne slike, gde je moguće obraditi veliki broj piksela slike, najčešće trokanalne paralelno. Za razliku od CPU, koji može imati ograničeni broj jezgara najčešće do 16, broj jezgara grafičkog procesora, može ići i do nekoliko hiljada. Ovo rezultuje u nekoliko desetina puta većoj brzini obrade u odnosu na najbrže centralne procesore.

Potrošnja energije i memorija

Potrošnja energije kod centralnih procesora je daleko veća od one kod grafičkih, tako da grafičke kartice spadaju u energetski efikasne uređaje, koji s obzirom na količinu procesa koje izvršavaju u jedinici vremena, troše znatno manje energije.

Potrošnja energije kod centralnih procesora je daleko veća od one kod grafičkih, tako da grafičke kartice spadaju u energetski efikasne uređaje, koji s obzirom na količinu procesa koje izvršavaju u jedinici vremena, troše znatno manje energije.

Veoma bitan faktor u brzini grafičkog procesora je količina memorije, koja obezbeđuje da se izvrši alokacija više slika na memoriju GPU i tako ubrza proces obrade podataka. Najčešća upotreba grafičkih procesora je u mašinskom učenju, gde se veliki broj slika, meren u stotinama do nekoliko hiljada, rasčlanjuje na vizuelne zajedničke karakteristike i unakrsno upoređuje, kako bi se stvorila neuralna mreža. Ovakva neuralna mreža se koristi za klasifikaciju objekata na slikama i u konkretnom slučaju pronalaženju devijacija u odnosu na pretpostavljenu ispravnu sliku proizvoda.

CUDA jezgra

CUDA jezgra kod NVIDIA grafičkih procesora su analogija jezgrima grafičkih procesora. Za razliku od jezgara glavnog procesora koja mogu da obavljaju složene aritmetičke operacije, jezga grafičkog procesora mogu obaviti samo jednostavnije zadatke, kao što su sabiranje ili oduzimanje vrednosti piksela slike. U kombinaciji sa CPU, grafički procesori stvaraju funkcionalnu celinu za obradu slike, gde se analiza slike vrši na GPU, a ostale operacije poput pripreme slike i izvršnih funkcija uređaja, na CPU.

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!