Bulevar Arsenija Čarnojevića 166,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100
061 66 31 555

SISTEMI ZAŠTITE

Biometrijska kontrola pristupa

MENI

BIOMETRIJSKA KONTROLA PRISTUPA

Biometrijska kontrola prisupa jeste vid identifikacije korisnika sistema na osnovu biometrijskih karakteristika određenih delova ljudskog tela. Najčešće korišćeni biometrijski podaci jesu: otisak prsta, otisak šake, slika rožnjače oka, 3D slika lica. Ovi podaci (slike) se skeniraju pomoću biometrijskih skenera i pronalaze ključne tačke na slici koje čine unikatni identifikacioni podatak koji se može koristiti za kontrolu pristupa. Svaka na ovakav način obrađena slika se arhivira u memoriji čitača i vezuje za jedinstveni identifikacioni broj koji čitač šalje kontroleru.

Prednosti i mane

Prednosti ovakve vrste kontrole pristupa jesu pouzdanost i jednostavnost, jer korisnik ne mora da nosi karticu sa sobom. Mogućnost krađe identifikacionih podataka je svedena na minimum. Problemi koje ovakva vrsta uređaja donosi jesu pravne prirode, a odnose se na zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Za ovakvu vrstu kontrole priistupa neophodna je pismena saglasnost korisnika sistema da se slaže o upotrebi njegovih biometrijskih podataka u ovu svrhu.

×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!