Bulevar Arsenija Čarnojevića 166,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100
061 66 31 555

SISTEMI ZAŠTITE

INTEGRACIJA

MENI

INTEGRACIJA

Integracija sigurnosnih sistema je povezivanje više vrsta sistema i uređaja u jednu funkcionalnu celinu, upravljivu iz jedne softverske aplikacije koja objedinjava funkcije svih integrisanih elemenata. Uobičajene potrebe integracije javljaju se kod velikih poslovnih kompleksa, gde je iz jednog operativnog centra potrebno upravljati svim tehničkim sistemima u zgradi. Ovaj process se obavlja preko aplikacije za integraciju koja objedinjuje sisteme putem komunikacionih linija u jednu celinu. Svaki uređaj ima svoj način komunikacije, a zadatak aplikacije za integraciju je da prihvati ulazne podatke, obradi ih i na osnovu dobijenih podataka izvrši neku od operacija na drugom delu sistema. Komunikacija se obavlja putem serijske i eternet komunikacije, kao i relejnim signalima sa I/O modula.

PAMETNE ZGRADE I KUĆNA AUTOMATIZACIJA

Pojam integracije sistema je usko vezan za sisteme “Pametnih zgrada” i kućne automatike. Kod ovakvih sistema potrebno je objediniti više zasebnih sistema da bi se dobila funkcionalna celina. Kod ovakve vrste integracije koriste se razni protokoli u komunikaciji i bežični protokoli, kao što su Z-wawe, Zigbee i Wi-Fi. Ozbiljniji proizvođači elektronskih uređaja implementiraju ovakve vrste komunikacije u svoje uređaje. Komunikacija se vrši preko I/O adresabilnih modula, a svaki uređaj u sistemu ima svoj identifikacioni broj preko koga glavni kontroler komunicira sa uređajem. Neki od uređaja koji se mogu povezati u ovakvu vrstu sistema su klimatizacija, osvetljenje, pokretna vrata, rampe, sistemi ozvučenja, sigurnosni sistemi i drugi. Svaki od ovih uređaja koristi svoj protokol za komunikaciju, a zadatak aplikacije za integraciju je da “razume” sve ove protokole i prevede ih u skup podataka upotrebljiv za obradu.

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!