Bulevar Arsenija Čarnojevića 166,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100
061 66 31 555

SISTEMI ZAŠTITE

Struktura sistema

MENI

STRUKTURA SISTEMA

Sistem kontrole pristupa sačinjen je od ulaznih elemenata, odnosno čitača (RF ili biometrijski), kontrolera i uređaja za odbravljivanje vrata. Kontroler je preko Ethernet ili serijske komunikacije spojen sa centralnim računarom koji drži bazu podataka i služi za konfigurisanje i upravljanje sistemom.
Čitači čine ulazne elemente signala, tako što vrše autentifikaciju osobe koja treba da uđe u štićeni deo sistema. U objekte identifikacije spadaju: RF kartica ili privezak, šifra ili neka od biometrijskih slika (otisak prsta, rožnjača oka, dlan ili celo lice). Čitajući signal sa RF kartice ili skenirajući biometrijsku sliku oni stvaraju jedinstven identifikacioni broj korisnika koji se šalje kontroleru.

Kontroleri služe da prime podatke sa čitača, upravljaju vratima i vrše komunikaciju sa glavnim serverom. U sebi sadrže sekundarnu internu bazu podataka koja se nalazi u memoriji uređaja i obezbeđuju funkcionalnost sistema ako se prekine veza između servera i kontrolera. Pri promeni bilo kog parametra na primarnoj bazi podataka servera vrši se izmena interne baze kontrolera. Kontroler preuzima jedinstveni identifikacioni broj korisnika sa čitača i isti upoređuje sa svojom bazom, pa u slučaju poklapanja vremenskih rasporeda i autorizacije za određena vrata, vrši se deblokada vrata i omogućava prolaz korisniku.

Glavni server sadrži primarnu bazu podataka i aplikaciju za unos korisnika i drugih parametara sistema. Uglavnom je to neka slabija hardverska konfiguracija računara, jer nije potrebno da server obrađuje podatke u realnom vremenu, već to rade sami kontroleri. Aplikacija za podešavanje sistema i unos korisnika treba da zadovolji funkcionalne karakteristike i da omogući podešavanje parametara, kao što su:

- Unos korisnika
- Podešavanje nivoa pristupa za korisnika ili grupu korisnika
- Podešavanje vremenskih rasporeda na nivou pojedinačnog korisnika
- Podešavanje vremenskih rasporeda za vrata
- Podešavanje globalnih vremenskih rasporeda
- Nadgledanje sistema u realnom vremenu
- Mogućnost daljinskog otvaranja vrata iz aplikacije
- Mogućnost pravljenja izveštaja za date korisnike i vremenske intervale
- Izvoz podataka u standardne dokumente - Excel, PDF, TXT

Pri izboru opreme i softvera za kontrolu pristupa treba voditi računa o tome da li su sve ove mogućnosti uključene. Sistem kontrole pristupa treba da obezbedi pre svega pouzdanost i stabilnost u radu. Najmanje želimo da korisnik sistema ne može da uđe u štićeni deo prostora zato što je sistem pao.

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!