Španskih boraca 24b,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100

SISTEMI ZAŠTITE

PAMETNE KUĆE

MENI

KUĆNA AUTOMATIZACIJA

Kućna automatizacija jeste skup rešenja za upravljanje procesima u domaćinstvu putem aplikacije koja povezuje sve elemente u jednu funkcionalnu celinu. U elemente sistema kojima se može upravljati spadaju skoro svi električni uređaji i sklopovi u kući. Pomoću posebnih modula i protokola komunikacije svaki uređaj u kući može postati deo „Smart Home“ sistema. U uređaje kojima upravlja SmartHome sistem spadaju:
- Utičnice
- Osvetljenje
- Roletne i tende
- Klimatizacija
- Grejanje
- Sigurnosni sistemi
- Sistemi za navodnjavanje dvorišta
- Sistemi za otvaranje kapije za vozila
- Interfoni
- Pametni usisivači
- Multimedijalni sistemi (TV, Hi-Fi i dr.)
Naravno i druge uređaje koji se nisu našli u ovoj listi moguće je integrisati u sistem.

Komunikacija između uređaja se obavlja žičnim ili bežičnim putem. Neki od standardnih protokola za bežičnu komunikaciju su Z-wawe i ZigBee. Većina ozbiljnijih proizvođača elektronskih uređaja u sebi imaju već implementiran neki od ovih protokola, pa se njihovo povezivanje sa sistemom umnogome pojednostavljuje. Sistem objedinjuje funkcije koje se odvijaju automatski po zadatim parametrima i uslovima, kao i funkcije koje korisnik aktivira putem aplikacije, uglavnom sa svog mobilnog telefona. Naprimer, moguće je spustiti roletne ako intenzitet svetla pređe određeni nivo ili ih potpuno spustiti kada se aktivira alarm i korisnik izlazi iz kuće. Takođe je moguće upravljati sistemom grejanja i klimatizacije tako da se, npr. grejanje, uključuje na zadatu vrednost kada korisnik dolazi kući (sistem je moguće povezati sa modulom za geolokaciju na telefonu). Naravno, postoje raznovrsne varijante funkcionisanja sistema, a algoritam po kojem se odvija jedan proces zove se scenario. Scenariji se mogu podešavati u okviru kontrolera za kućnu autonatizaciju. Pri projektovanju sistema potrebno je napraviti optimalan izbor komponenti sistema koje mogu funkcionisati sa datim kontrolerom. Sistem treba da obezbedi kako funkcionalnost, tako i pouzdanost i jednostavnost upotrebe. Sigurnosni sistemi Vam mogu pomoći da se sistem optimalno isplanira, tako da zadovolji Vaše potrebe.

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!