Bulevar Arsenija Čarnojevića 166,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100
061 66 31 555

SISTEMI ZAŠTITE

Više o video nadzoru

MENI

ODABIR KAMERE ZA VIDEO NADZOR

Pri odabiru kamere za video nadzor mora se voditi računa o tome da kamere ispune funkcionalno-estetske norme, kao i da njihova cena bude u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima klijenta. Pri ovome moramo voditi računa o sledećem:

1. Kadar koji treba da snima kamera (fokalna daljina, noćno snimanje, itd.)
2. Mesto montaže (spolja ili unutra)
3. Nivo potrebnih vidljivih detalja na slici (rezolucija kamere)
4. Ukupan broj kamera (prema ovom broju biramo snimač koj može da podrži dati broj kamera)
5. Način izvođenja kablovske instalacije (koaksijalni, UTP ili optički kabl)
Na osnovu ovih informacija određuje se optimalan model kamera koji će najbolje ispunjavati svoju funkciju.

kamere za video nadzor

VRSTE KAMERA

Kamere za video nadzor se mogu podeliti na vrste i to po sledećim karakteristikama:

1. Način prenosa signala (Digitalne, IP ili analogne kamere)
2. Obliku (Bullet, Box, Dome, itd.)
3. Zaštiti od vremenskih uticaja (Spoljne ili unutrašnje)
4. Tehnologiji snimanja slike (Standardne, termalne, intraspektralne kamere)
5. Vrsti optičkog čipa (CMOS i CCD)

Digitalne HD kamere za video nadzor

Digitalne HD kamere koriste koaksijalni ili UTP kabl za prenos signala. Postupak prenosa je takav da se slika dobijena sa optičkog čipa digitalizuje i kao digitalni signal šalje kroz kabl do snimača. Postoji nekoliko standarda u digitalnom signalu:
- TVI (Transport Video Interface)
- CVI (Composite Video Interface)
- AHD (Analog HD)
- SDI (Serial Digital Interface)
Prednost HD kamera nad IP kamerama je jednostavnost montaže, kao i cena HD kamera koja je često niža od IP kamera. Više o HD kamerama možete pronaći na blog strani ovog sajta.

IP kamere

Kada se kaže IP video nadzor, prvenstveno se misli na način prenosa slike od kamere do uređaja za snimanje. Ovaj protok informacija (slike) obavlja se putem Ethernet odnosno IP protokola. Ovo konkretno znači da se kamera ponaša kao mali računar koji upravlja parametrima kamere, komunicira sa snimačem i drugim uređajima, vrši usmeravanje saobraćaja putem interneta do korisnika, itd. Prednosti IP kamera nad standardnim digitalnim ili analognim kamerama je prvenstveno fleksibilnost u načinu izvođenja kablovske instalacije, brzina prenosa podataka, kao i mogućnost podešavanja parametara slike direktno na kameri, čime se i sama obrada izlaznog signala obavlja na samoj kameri, što smanjuje opterećenje snimača. Više informacija u vezi IP kamera možete naći u sekciji blog ovoga sajta.

Spoljne i unutrašnje kamere

Kamere se prema mestu montaže dele na spoljne i unutrašnje. Parametar proizvođača koji nam govori o otpornosti kamere na atmosferske i uslove sredine je IP (Ingress Protection). Prva cifra ovog parametra predstavlja zaštitu od čvrstih materija (kamenčići, prašina, pesak i sl.), dok druga cifra označava zaštitu od tečnih materija. Npr. IP 65 predstavlja: 6 - kompletna zaštita od prašine, 5 - zaštita od mlaza tečnosti niskog pritiska iz bilo kog pravca (otpornost na kišu).

CMOS i CCD kamere

Podela kamera prema optičkom čipu koji se koristi za snimanje, te imamo CMOS (Complementary MOS) i CCD (Charge Coupled Device). CCD čipovi poseduju veću osetljivost na svetlost i brže vreme odziva. Koriste se za kamere profesionalnih namena. CMOS čipovi se koriste u većini današnjih kamera. Prednost im je mala potrošnja struje i naravno cena koja je znatno niža od CCD čipova. Imaju duži odziv od CCD kamera, jer koriste Progressive scan tehnologiju koja ne može postići kratka vremena ekspozicije (snimci u brzom pokretu, brza rotacija predmeta u kadru). Više o razlikama između CMOS i CCD kamera možete naći u našem blogu.

Termalne kamere

Termalne kamere snimaju termalnu sliku kadra koji gledaju pomoću posebnog optičkog čipa koji detektuje svetlost u infracrvenom delu spektra koji emituju topli predmeti. Na ovaj način se mogu sa visokom pouzdanošću na velikom prostoru uočiti ljudi, životine, vozila, nastanak požara, itd. Zbog visoke cene ove kamere se ne nalaze u široj upotrebi. Najčešće ih koriste za nadgledanje državnih granica, velikih otvorenih prostora visokog rizika i slično.

SNIMAČI ZA VIDEO NADZOR

Snimači za video nadzor su uređaji koji vrše snimanje i distribuciju slike na monitore i aplikacije za nadgledanje putem mreže ili interneta. Postoje snimači za HD/Analogni video nadzor - DVR (Digital Video Recorder), kao i snimači za IP video nadzor NVR (Network Video Recorder). Postoji mnogo karakteristika koje odvajaju jedan snimač od drugog, a najbitnije su:
- Broj kamera koji može da podrži uobičajena gradacija je 4, 8, 16, 32
- Rezolucija snimanja u MP
- Maksimalna količina ulazno-izlaznog saobraćaja (slučaj kod NVR uređaja)
U svakom slučaju, krajnja namena sistema za video nadzor pored navedenih karakteristika utiče na kriterijum pri odabiru snimača.

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!