Bulevar Arsenija Čarnojevića 166,
Novi Beograd

Pozovite nas za konsultacije
011 40 64 100
061 66 31 555

SISTEMI ZAŠTITE

KONTROLA PRISTUPA

MENI

SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA

Sistemi za kontrolu pristupa služe za kontrolu neovlašćenog ulaska u prostor koji je zaštićen ovakvom vrstom sigurnosnog sistema. Kontrola pristupa se vrši putem uređaja za čitanje mediuma kojim se vrši identifikacija subjekta koji ulazi u određeni prostor, koji je povezan sa bazom podataka na lokalnom serveru preko računarske mreže ili serijske komunikacije ili radi kao standalone kontrola pristupa. Medijumi koji se koriste za kontrolu pristupa mogu biti kartica ili tag (kartična kontrola pristupa), jedinstveni pin kod ili šifra ili delovi tela (otisak prsta, rožnjača oka ili samo lice osobe koja se identifikuje). Svaki od ovih medijuma, bilo da je u pitanju čitač otiska prsta ili neka druga biometrijska kontrola pristupa ili konvencionalna metoda kartice za kontrolu pristupa ili privezci. Biometrijska kontrola pristupa pruža mogućnosti kakve druge vrste ovih uređaja nemaju, a to je jedinstveni identifikacioni podatak koji se ne može kopirati, čime je mogućnost zloupotrebe smanjena na nulu. Uređaji za kontrolu pristupa se mogu povezati sa drugim sistemima, kao što su sistemi video nadzora i alarmni sistemi. Izlaz uređaja vrši okidanje elektronske brave ili nekog drugog uređaja, kao što su liftovi, pokretna vrata, kapije, rampe i sl.

STRUKTURA SISTEMA

Sistem kontrole pristupa sačinjen je od ulaznih elemenata odnosno čitača (RF ili biometrijski), kontrolera i uređaja za odbravljivanje vrata. Kontroler je preko Ethernet ili serijske komunikacije spojen sa centralnim računarom koji drži bazu podataka i služi za konfigurisanje i upravljanje sistemom.

PROČITAJTE VIŠE

BIOMETRIJSKA KONTROLA PRISTUPA

Paradox alarmni sistemi su brend alarmnih sistema zastupljen dugi niz godina na svetskom i našem tržištu. Ovaj proizvođač alarmnih sistema nalazi se u Kanadi. Reputacija pouzdanosti i liderstvo na svetskom tržištu omogućava stalni razvoj alarmne opreme u koji Paradox ulaže dugi niz godina. Ponuda opreme ovog proizvođača kreće od malih sistema za kuće i stanove do složenih objekata, kao što su poslovne zgrade i veliki industrijski objekti. Paradox alarmne sisteme karakteriše modularnost, svaki od elemenata sistema je kompatibilan jedan sa drugim, a spojeni u jednu celinu daju visoko efikasan i pouzdan alarmni sistem.

PROČITAJTE VIŠE

Sigurnost vaše porodice nema cenu!

Sigurnosni sistemi za Vaš dom i poslovni prostor

Sigurnosni sistemi

10 godina sa Vama!