Kontaktirajte nas

011 40 64 100

Uslovi kupovine

 

Ovim opštim uslovima kupovine u daljem tekstu: (Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude sajta Sigurnosnih sistema i putem Web shop-a.

Web shop www.sigurnosnisistemi.rs omogućava online kupovinu svim punoletnim fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).


1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje sajta www.sigurnosnisistemi.rs i ostvaruje pravo da putem Web shop-a Sigurnosnih sistema vrši online kupovinu Proizvoda /Usluga.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Sigurnosnih sistema da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima/Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Sigurnosni sistemi će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Sigurnosnim sistemima neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

2. CENE

Cene na sajtu www.sigurnosnisistemi.rs Proizvoda/Usluga su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda/Usluga podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.

Dostava Proizvoda/Usluga kupljenih putem Web shop-a, Sigurnosnih sistema a u iznosu preko 15.000,00 dinara na adresu Korisnika vrši se o trošku Sigurnosnih sistema. 

3. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda/Usluga preko sajta www.sigurnosnisistemi.rs može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Sigurnosnih sistema, s tim sto u slucaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.


4. DOSTAVA

Dostava naručenih Proizvoda/Usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda/Usluga, vrši se provera podataka za koje Sigurnosni sistemi smatraju da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Sigurnosnih sistema ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Sigurnosni sistemi dostavljaju Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda/Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod/Usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.

Sigurnosni sistemi će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke.

5. OPŠTE ODREDBE

Sigurnosni sistemi zadržavaju pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrše izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštavaju Korisnike, kao i pravo da menjaju ponudu Proizvoda /Usluga dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Sigurnosnih sistema. Danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi korišćenja usluge „Web shop-a“.